Telefon: 604-220-168 Tel./fax: 32 473-69-32 

Promocja! Płacimy 1zł za 1m2!

Nie jest tajemnicą, że najwięcej zleceń otrzymujemy poprzez polecenie. Dlatego postanowiliśmy promować polecających specjalną premią.

Jeśli po wykonaniu i rozliczeniu usługi brukarskiej lub ogrodzeniowej u Państwa, polecą Państwo nas kolejnemu Inwestorowi, zapłacimy Państwu 1 zł za każdy ułożony u niego metr kwadratowy kostki brukowej lub za każdy metr bieżący ogrodzenia. Wypłata premii następuje po podpisaniu umowy z Inwestorem, któremu polecili Państwo naszą firmę.

Przykładowo:

Po wykonaniu i rozliczeniu u Państwa usługi wykonania nawierzchni z kostki brukowej polecają Państwo nas swojemu sąsiadowi, który ma do ułożenia 200 m² i 30 mb ogrodzenia. Po podpisaniu z nim umowy na wykonanie tej usługi wypłacamy Państwu 230 zł.